Defragmenter จัดเรียงข้อมูลเพิ่มความเร็วเพื่อคอมคุณ

Defragmenter โปรแกรมนี้มีมากับ windows อยู่แล้วครับหลายคนรู้จักที่จะใช้มัน แต่ก็มีไม่น้อยครับที่ยังไม่รุจักเด็กแถวบ้านผมครับหลายคนเลยที่ไม่รู้จักใช้ มันคือโปรแกรมที่ช่วยจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบครับ ทำให้คอมของเราทำงานเร็วขึ้น

ใช้ง่ายๆครับ ดังนี้

1.เลือก start – all program – Accessories – System Tools – Desk Defargmenter

2.ทำการเลือกไดร์ครับ แ้ลวกดปุ่ม Defargment แล้วก็รอสักพักครับโปรแกรมจะทำการจัดเรียงข้อมูลใครที่เคยทำเป็นครั้งแรกก็รอนานหน่อยนะครับเพราะเราไม่เคยทำการจัดเรียงข้อมูลเลยทำบ่อยๆก็จะ็เร็วขึ้นครับ

3.หลังจากเสร็จแล้วก็กดปุ่ม close เสร็จครับ ดูผลก่อนและหลังการจัดเรียงด้วยครับ เป็นไงแหล่มอีกแล้ว

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ฉันหายไปไหน?

บางท่านซื้อฮาร์ดดิสก์มาความจุ 500 GB พอเช็คดูทำไมเหลือแค่ 465 GB ซึ่งบางท่านคงรู้แล้วครับว่า 1 GB=1024 MB

ซึ่ง1 MB=1024kBและ1KB=1024 bytes ฉะนั้น1GB จะเท่า 1,073741,824 bytes

ดังนั้นพื้นที่ 500 GB จึงมีค่าเท่ากับ 500,000,000,000หารด้วย 1,073,741,824 ก็ได้ประมาณ 465 GB นั้นเองครับ

ใครที่พอเรียนมาทางด้านนี้ก็คงรู้ว่าคอมพิวเตอร์ใช้หลักการคำนวณแบบเลขฐานสองครั

ซึ่ง CD/DVD ก็เช่นกัน ที่ผู้ผลิตเขาเขียนไว้ 500GB เพราะเขาใช้ตรรกะทั่วไปในการผลิตครับ