Huawei E5!! เปลี่ยน 3G ให้เป็น Wi-Fi

Huawei E5

เมื่อไม่นานมานี้ทางเว็บเราได้นำเสนอ N-06A มือถือจากฝั่งญี่ปุ่น ที่มาสามถปล่อยสัญญาญ Wi-Fi ออกมาจากตัวมันเองได้ เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ คราวนี้เรามาทางฝั่งพี่จีนมั่งออกมาแล้วเช่นกัน กับ Huawei E5 Continue reading