i-mobile IQ II สมาร์ทโฟน Android One ราคา 4,444

i-mobile-IQ-II

i-mobile เปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวใหม่ ภายใต้ชื่อ i-mobile IQ II  ซึ่งถือว่าเป็น สมาร์ทโฟน Android One รุ่นแรกของประเทศไทย แถมมออกมาในราคาประหยัดอีกตางหาก ในราคาเพียง 4,444 บาท เท่านั้น นอกจากนี้ Continue reading