รัฐแคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฏหมายปิดการใช้งานสมาร์ทโฟน

รัฐเคลิฟอร์เนียผ่านร่างกฏหมายปิดการใช้งานสมาร์ทโฟน

 

เนื่องจากการโจรกรรม การถูกขโมย และ การสูญหายของสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นในรัฐแคลิเฟอร์เนียเยอะมากๆ ร่างกฏหมายปิดการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือ smartphone kill switch จึงได้มีการนำออกมาใช้งาน เพื่อปิดการทำงานของสมาร์ทโฟนที่สูญหาย Continue reading