ทวิตเตอร์เพิ่มคุณสมบัติแบ่งกลุ่มเพื่อน

twitter-list-feature-3

รายงานข่าวล่าสุด ทวิตเตอร์ (Twitter) จะเปิดบริการให้สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้คนอื่นๆ ที่เราติดตาม (following) เข้าไปแยกเก็บไว้ในกลุ่มต่างๆ อย่างเช่น เพื่อน สื่อออนไลน์ หรือคนดัง เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม

Continue reading