ใหม่! Micro SD SanDisk 200 GB

sandisk-200gb

ความจุใน Micro SD Card มีความจุมากขึ้นทุกวันๆ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน ล่าสุดกับ Micro SD จาก SanDisk ซึ่งมีความจุถึง 200 GB มันแปลกไหมล่ะกับความจุในรูปแบบเท่านี้

Continue reading