สร้างความปลอดภัยให้เครื่องคอมด้วย My USB Only

My USB Only สุดยอดโปรแกรมป้องกันจากสิ่งแปลกปลอมและการดึงข้อมูล จากอุปกรณ์ภายนอก ประเภท USB ทั้งแฟรชไดร์และฮาร์ดดิสก์แบบ ยูเอสบี ซึ่งหลักการทำงานของโปรแกรมนี้คือจะอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์ที่เราได้อนุญาตให้เข้ามาใช้ได้เท่านั้น ป้องกันการดึงข้อมูลและภัยคุกคามจากไวรัสได้เป็นอย่างดี Continue reading