Microsoft มีรางวัลพื้นที่จัดเก็บฟรีสำหรับผู้ใช้ Bing 100 GB

Microsoft มีรางวัลพื้นที่จัดเก็บในสำหรับผู้ใช้ Bing 100 GB

Microsoft มีรางวัลพื้นทีจัดเก็บข้อมูลฟรี สำหรับผู้ใช้ Bing จำนวน 100 GB ใน OneDrive cloud storage ซึ่งทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องมีคะแนนสะสมในการค้นหาแล้วจะได้ใช้พื้นที่ฟรีจำนวน 2 ปี คุณต้องมีบัญชี Microsoft หรืออีกทางก็เป็นสมาชิกของ  Bing Rewards Continue reading