การปรับแสงด้วย Brightness/Contrast

1

Brightness/Contrast เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับแสงเงาและคววมแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนสว่างของรูปภาพ จะแสดงผลโดยรวม
ของทุกๆเซล Continue reading

การหมุนภาพและการกลับด้านรูปภาพ

ruamhua1

หากเราต้องการหมุนภาพและกลับด้านรูปภาพ เราก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งในเมนู Image>Rotate Canvas จะมีคำสั่งให้เราเลือกสำหรับการหมุนรูปภาพมาให้ Continue reading