คำสั่ง Print Hidden ใน word มีไว้ทำอะไร

Print Hidden

ในโปรแกรม word เวลาที่เราคลิกปุ่ม Show/Hide ที่หน้าจอก็จะแสดงเครื่องหมายที่ถูกส่อนออกมา ทั้งจุดที่มีการ Enter หรือจุดที่เคาะ Spacebar จะแสดงเฉพราะเวลาดูที่หน้าจอ แต่ถ้าหากเราไม่อยากให้มันโผล่มา ก็ให้เราไปตั้งค่าเมนูหลัก โดยเลืออกไปที่ Word Option -> Display ที่แทบ Printoption ให้ลือกไปที่ Print  Hideden Tax

ในโปรแกรม word เวลาที่เราคลิกปุ่ม Show/Hide ที่หน้าจอก็จะแสดงเครื่องหมายที่ถูกส่อนออกมา Continue reading