Xbox360 Slim เจอจุดแดงเข้าให้แล้ว

553000009066302

นั้นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเมื่อ อาทิตย์ก่อนผมพูดว่าว่า Xbox 360 รุ่นใหม่คงไม่มีไฟแดงเป็นของแถมมาด้วยนะ แต่งานก็เข้าไมโครซอฟท์ทันที เมื่อมีรายงานจากเว็บไซต์ kotaku.com ว่าเครื่อง Xbox360 Slim เกิดปัญหา “Red Dot of Death” Continue reading