สั่งพิมพ์”twitter”ด้วยเสียง

f

ความสามารถนี้เป็นฝีมือของ SHAPE Services บริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชันบนไอโฟน (iPhone) ได้ส่ง IM+ เวอร์ชัน 3.4 มาพร้อมกับเทคโนโลยี “รู้จำเสียง” (Speech Recognition) ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์”twitter”ด้วยเสียงของคุณได้

Continue reading