ใส่ขอมูลซ้ำกันสบายๆด้วย Auto complete

 

Auto complete คือคุณสมบัติพิเศษหนึ่งของโปรแกรม Excel โดยคุณสมบัตินี้จะทำงานเมื่อพบว่าข้อมูลที่เรากำลังจะพิมพ์ลงไปนั้นมีแนวโน้มว่าจะเหมือนกับข้อมูลที่เราได้ทำการพิมพ์มาแล้ว Auto complete ก็จะทำการป้อนข้อมูลที่เหลือเมื่อเทียบจากข้อมูลที่เราทำการป้อนมาแล้ว Continue reading

การแทรกข้อมูลในตาราง Excel

เมื่อเราได้ป้อนข้อมูลลงไปแล้ว หากเราจะเพิ่มข้อมูลทั้งแถวและคอลัมน์หรือเฉพราะบางเซลล์ สามารถทำได้ดังนี้

การแทรกข้อมูลทั้งแถว
หากเราต้องการแทรกข้อมูล1แถว จะต้องเพิ่มแถวว่างขึ้นมาก่อน แล้วป้อนข้อมูลเข้าไปอีกที

คลิกขวาบนแถวคอลัมน์แล้วเลือก”แทรก”(Insert)

Excel1

Continue reading