ทำเครื่องเราให้เป็น WiFi Hotspot ด้วยโปรแกรม Connectify

Connectify

Connectify เป็นโปรแกรมที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆกลายเป็น  WiFi Hotspot ได้ทันที ซึ่งจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อใช้งาน อินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi แต่ว่ามันใช้ได้เฉพราะคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windowns 7 เท่านั้นนะครับ แต่จะสามารถเชื่อมต่อกับตัว Windowns เวอร์ชั่นอื่นได้
Dowaload Connectify
ข้อมูลเพิ่มเติม:http://www.connectify.me/