เรียกใช้โปรแกรมอย่างรวดเร็ว Winstep Nexus Dock

Winstep Nexus Dock

Winstep Nexus Dock เป็นโปรแกรมสร้างแถบที่ใช้สำหรับวางไอคอน โดยเราสามารถลากไอคอนของโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆขึ้นมาวางบนแถบนี้ได้ สามาถทำให้เราเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายดายและสวยงามมากขึ้น Continue reading